ขออภัย เริ่มทำโพลได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 6:00น. เป็นต้นไป